Tel: +420 724 620 170 | khk@khk-stavby.cz

Revize

Revize kanalizačních řadu DN 75 – DN 300

Zařízení určené k revizi kanalizačních řadu a kanalizačních přípojek od průměru potrubí DN 75 – DN 300

Toto zařízení slouží k zjištění stavu hlavních kanalizačních řadu a taktéž je vhodné ke zjištění stavu kanalizačních přípojek, vnitřní kanalizace ležaté až po stoupací potrubí od průměru DN 75. Zjištění skutečného stavu je možné zaznamenávat na videokazetu.

V konečné fázi Vám vystavíme zpracovaný protokol o revizi kanalizace.

Taktéž jsme Vám schopni určit zcela přesně trasu kanalizace, včetně místa poruchy.

Toto zařízení je připraveno Vám pomoci od pondělí do pátku v čase 7:00 – 14:00 hodin. 

Revize kanalizačních řadu DN 75 – DN 1600

Zařízení určené k revizi kanalizačních řadu a kanalizačních přípojek od průměru potrubí DN 75 – DN 1600.
Toto zařízení slouží ke zjištění skutečného stavu hlavních kanalizačních řadu a taktéž je vhodné ke zjištění stavu kanalizačních přípojek, vnitřní kanalizace ležaté až po stoupací potrubí od průměru DN 75.

Zjištění stavu je možné zaznamenávat na videokazetu, CDR, DVD.

V konečné fázi Vám vystavíme zpracovaný protokol o revizi kanalizace.

Taktéž jsme Vám schopni určit zcela přesně trasu kanalizace, včetně místa poruchy, spádové poměry, délky trasy a ovalitu potrubí.

Nejvyspělejší monitoring kanalizační sítě systémem ITV.

Toto zařízení je připraveno Vám pomoci od pondělí do pátku v čase 7:00 – 14:00 hodin.