Tel: +420 724 620 170 | khk@khk-stavby.cz

„Vaše odpady, naše záležitost“

pic pic pic pic pic

Tlakové čištění

Čištění kanalizace do DN 300, kanalizačních přípojek, domovních čistíren odpadních vod, lapačů tuků…

Tato technologie umožňuje provádět čištění kanalizace, je zvláště vhodná pro čištění kanalizačních přípojek a ležaté kanalizace uvnitř objektů, domů, hal a podobně. Toto zařízení garantuje hladký průběh i ve zvlášť složitě dostupných objektech.

Zařízení je doplněno o nádrž na vodu a proto není nutné odebírat z cizích zdrojů pitnou vodu. Zařízení je schopno provozu i v období zimy, při extrémně nízkých teplotách. 

Toto zařízení je připraveno Vám pomoci od pondělí do neděle v čase 6:00 – 22:00 hodin.

Vysokotlaké čištění

Vysokotlaké čištění kanalizace s možností okamžitého odčerpávání kalů do průměru DN 600 a hloubkou sání až 7m hloubky.

Tato špičková technologie firmy RIONED nám umožňuje provádět tlakové čištění kanalizačního potrubí s možností okamžitého odčerpání nahromaděných kalů.

Svým výkonem zaručuje provádět ty nejsložitější práce, v profilech potrubí až do DN 600 a odčerpávat kaly ve značných hloubkách. Do vybavení vozu patří několik nadstavců, které umožňují čištění zanesených kanalizací těžkými usazeninami jako jsou tuky, kaly ale taktéž potrubí porostlé kořeny.

Zvláště vhodné pro čištění hlavních kanalizačních řádů, lapačů tuků, čističek odpadních vod atd.

Toto zařízení je připraveno Vám pomoci od pondělí do neděle v čase 6:00 – 22:00 hodin.

Čerpání septiků

Čerpání septiků, žump, lapačů a objektů zatopených vodou.

Toto zařízení je určeno k čerpání septiků, žump, lapačů tuků, domovních čistíren odpadních vod.

Nádrž má objem 4m3 a je vhodná pro čerpání výše uvedených zařízení obytných domů, rodinných domků, ale taktéž firemních objektů s podobným zařízením.

Při čerpání jsme garantem likvidace odpadu a přebíráme za něj veškerou odpovědnost a vystavíme Vám doklad o likvidaci !!

Toto zařízení je připraveno Vám pomoci od pondělí do neděle v čase 6:00 – 22:00 hodin.

Výstavba vodovodů a kanalizací

Údržba, oprava, rekonstrukce.

Naše firma je připravena provést jakýkoliv rozsah prací týkající se vodovodu a kanalizace. Jsme kompletně zařízeni veškerou technikou nutnou pro výše jmenované práce a to jak vlastním vozovým parkem, taktéž výkopovou technikou, zbíjecím a vrtacím zařízením. Tým pracovníků s dlouholetými zkušenostmi, je zárukou vysoké kvality provedené práce.

Za dobu existence firmy nebyla řešena žádná reklamace s kvalitou provedené práce. Zvláště zajímavá je možnost zajistit si havarijní službu, která je k dispozici po dobu až 24 hodin. Týká se klientů s celoroční smlouvou a závazkem provádění jmenovaných prací malého rozsahu naší firmou.

Veškeré práce jsou účtovány dle platných ceníků stavebních prací.

Dále Vám nabízíme možnost kontejnerové dopravy s přistavením na předem určené místo a odvoz odpadu na skládku. Jsme garantem likvidace odpadu. 

KHK - Vodohospodářské stavby